توسعه صفحات و اسلاید، کیت، برنامه نویسان

Demoboard یک صفحه مدار مورد استفاده برای سیستم های جاسازی شده انجمن development.Development، کیت، برنامه نویسان است