تجهیزات جانبی

شماره قطعه سازنده سازنده شرح مقدار موجود قیمت واحد سفارش
0330.AB0.011 Bosch Sensortec APPLICATION BOARD 646
1: $47.53825
0330.AB0.111 Bosch Sensortec APPLICATION BOARD W/BLUETOOTH 597
1: $59.57325
0330.DB0.022 Bosch Sensortec DEVELOPMENT BOARD FOR SENSOR ICS 2478