انجمن ارزیابی - تخته های توسعه، کارت های دختر

شماره قطعه سازنده سازنده شرح مقدار موجود قیمت واحد سفارش
BREAKOUT BOARD BMF055 Bosch Sensortec BREAKOUT BOARD FOR BMF055 2317
1: $13.82500