حرکت سنسور - جرندرس

شماره قطعه سازنده سازنده شرح مقدار موجود قیمت واحد سفارش
BMG160 Bosch Sensortec GYROSCOPE 3-AXIS SPI/I2C SMD 34307
5,000: $0.72900
BMG250 Bosch Sensortec GYROSCOPE 3-AXIS SPI/I2C SMD 47289
5,000: $0.56700