سنسور فشار، مبدلهای

شماره قطعه سازنده سازنده شرح مقدار موجود قیمت واحد سفارش
BMP280 Bosch Sensortec SENSOR PRESSURE ABS 56761
10,000: $0.46384
BMP180 Bosch Sensortec SENSOR PRESSURE ABS 3194
BMD040-3MP Bosch Sensortec ABS. PRESSURE SENSOR ANLG INDUST 1840
BMP085 Bosch Sensortec DIGITAL BAROMETRIC PRESSURE SNSR 1581
BMP183 Bosch Sensortec ABS SENSOR PRESSURE SPI 1219
BMP388 Bosch Sensortec SENSOR PRESSURE ABS 55624